راه های تشخیص پر شدن چاه فاضلاب

تشخیص پر شدن چاه

تشخیص پر شدن چاه به صورت فوری و شبانه روزی در لوه بازکنی شیک انجام می گردد.

چاه فاضلاب محلی برای تخلیه و جمع آوری فاضلاب ساختمان می باشد که پس از مدتی پر می شود و نیاز به تخلیه چاه خواهد داشت. حتی در بعضی موارد پس از تخلیه چاه نیز مجددا چاه پر می شود و انگار این روند دوباره تکرار می شود که پس از پر شدن چاه فاضلاب باید آن را تخلیه کرد.

گاهی ما در شرایطی قرار میگیریم که نمیدانیم چاه پر شده یا دچار گرفتگی شده است.

از رایج ترین راه های تشخیص پر شدن چاه اصلی و تخلیه چاه که به آن مادر چاه  نیز گقته میشود ، به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 از محل قرار گیری کف شوی و سیفون دستشویی (فلاش تانک) بوی نا مطبوعی به مشام رسیده و ما را اذیت میکند.

اگر محل قرار گیری مادر چاه در حیاط خانه باشد ، به دلیل پر شدن چاه کف موزاییک فرش روی دهانه آن خیس میشود.

به طور معمول به منظور تهویه چاه و تعمیر چاه فاضلاب و خارج کردن گاز های درون چاه، تا بلند  ترین نقطه ساختمان هوا کش نصب میکنند.

در مواقع

  • بالا زدن آب
  • پس زدن آب و فضولات در توالت
  • بالازدن آب و کف صابون در کفشوی حمام
  • بالازدن آب در سیفون دستشویی یا آشپزخانه

در این گونه موارد به نظر خواهد رسید که در مسیر های ورودی، گرفتگی رخ داده و باید برای تخلیه چاه اقدام نمود.

هنگامی که سطح روی چاه مرطوب شود آن ناحیه نسبت به بقیه ناحیه ها بوی ناخوشایندی منتشر میکند.معمولا در ساختمان های مسکونی یا اداری محل چاه فاضلاب مشخص است.

البته باید دوباره به مشام رسیدن بو های بد اشاره کرد که یکی دیگر از راه های شناسایی در این طور موارد میتواند به شمار برود.

به دلیل مرطوب شدن سطح چاه، محل مورد نظر نسبت به سایر سطح های دیگر بوی نا خوشایندی پیدا خواهد کرد.

به شکل معمول محل چاه فاضلاب در ساختمان مسکونی یا اداری مشخص می باشد.

خدمات فنی و تخلیه چاه خود را به خدمات فنی شایان بسپارید تا در سریع ترین زمان با کارگرانی مجرب حل مشکل انجام شود.